PRIVACY POLICY

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Dak en Klusbedrijf HAXO verstrekt.

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving  die van toepassing  is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plug-ins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

  • Om offertes en facturen op te stellen heb ik adresgegevens nodig. Voor het verzenden van  facturen en offertes  heb ik het e-mailadres nodig.
  • Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens  alleen voor de specifieke doeleinden  waarvoor ze verstrekt zijn.
  • Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij.
  • Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  • Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
  • AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens?
Neem contact op via:  
info@dakenklusbedrijfhaxo.nl of 06-51415768

Ik behoud het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Opgesteld 24 mei 2018. Laatste wijziging 24 mei 2018.